Kaikki sisäpintavaihtoehdot ovat vain ohuita ja helposti puhdistettavia.

Fluorimuovikuvasta kysymyksiä:

  • onko tämä sandwich-rakenne? saako sandwichin vain fluorimuoviin?
  • millainen on lujitemuovin rakenne, millainen kestomuovin rakenne? voisin piirtää nekin?
  • mitä lisäarvoa tuo insulaatio tuo vai tuoko?

Lujitemuovi

Hankalille kemikaaleille

Moderni kelauslaitteistomme tuottaa sileää ja helposti puhdistettavaa pintaa aggressiivisille kemikaaleille ja tietysti myös luokittelemattomille tuotteille. Yleisimmin lujitemuovituotteita (FPR, Fibre reinforced plastic) käyttävät asiakkaat, jotka arvostavat kevyttä kuljetuskalustoa ja tätä kautta hyötykuorman lisäystä. Yksi vahvuutemme kilpailijoihin nähden on tuotteidemme helppo puhdistettavuus hankalillakin kemikaaleilla, kuten lateksilla.

  • Esimerkiksi lateksille

Kestomuovi

Äärimmäistä puhtauttava vaativille aineille

Laadukas kestomuoviratkaisumme tarjoaa mahdollisuuden kuljettaa laajan alueen myös vaikeita kemikaaleja ja toisaalta taas kestomuovi tarjoaa myös mahdollisuuden kuljettaa elintarvikkeita, jotka vaativat äärimmäistä puhtautta. Kestomuovi on muutaman millimetrin paksuinen, jonka päälle rakennetaan sandwich-FRP rakenne.

  • Esimerkiksi elintarvikkeille

Fluorimuovi

Vaativiin kemikaalikuljetuksiin

Korkealuokkainen fluorimuovi –säiliöratkaisumme on ollut erittäin suosittu viime aikoina. Säiliön sisällä oleva fluorimuovi on muutaman millimetrin paksuinen ja täysin kiinteä osa säiliörakennetta. Tuotamme fluorimuovihitsauksen automaattisella puskukoneella ja manuaalisilla hitsausmenetelmillä. Tämän jälkeen fluorimuovin päälle rakennamme korkealuokkaisen sandwich-FRP rakenteen. Fluorimuovirakenteella voit kuljettaa vielä laajemman alueen kemikaaleja. Asiakkaamme ovat valinneet tämän tuotteen vaativiin kemikaalikuljetuksiin, kuten hypokloriitin ja suolahapon kuljettamiseen samalla säiliöllä.

  • Esimerkiksi hypokloriitille, suolahapolle